Display manager

Display Manager ger möjlighet att visa dokumentmappar de genom en mängd olika sätt.

Således, till exempel, dokumentera plånböcker efter ofördelade kategori- mapp, visa efter datum eller länkade kontakter.

Den valda visningstypen är noterat, beroende på inställningen i en trädmenyn, som kan sökas för sökord.

En gång i detta träd menyn för önskat alternativ väljs, kommer en lista över dokumentmappar i listan dokumentmapp justeras i enlighet och laddas.

Totalt 8 olika visningsalternativ finns tillgängliga.Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Visning av kategori
(Underfunktion 1 från 12)

Där kategoriträdet visas, som du har skapat tidigare. När det finns en kategori väljs, är alla dokumentmappar laddade i mappen dokumentlistan, vilket tilldelades den kategorin. Den integrerade sökfältet kan du snabbt söka efter specifika kategorier.

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Ange huvudkategori (Underfunktion 2 från 12)

Legt die Startkategorie fest, welche angezeigt wird sobald Sie Realify PaperOffice starten. Sollte keine Startkategorie festgesetzt worden sein, so werden alle im Archiv verfügbaren Dokumentmappen angezeigt.

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Kategorieverknüpfung kopieren (Underfunktion 3 från 12)

Erzeugt einen Hyperlink, welcher auf diese Kategorie zeigt. Dieser Hyperlink wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und kann in jede beliebige Anwendung eingefügt werden. Per Klick auf diesen Hyperlink wird die Kategorie in Realify PaperOffice direkt aufgerufen. Der Hyperlink-Empfänger muss in Realify PaperOffice angemeldet sein und über die Berechtigung verfügen diese Kategorie aufzurufen.

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Dokumentmappen- Name (Underfunktion 4 från 12)

Es werden alle verfügbaren Dokumentmappen- Namen aufgelistet, wobei gleiche Dokumentmappen- Namen automatisch gruppiert werden. Sobald dort ein Dokumentmappen-Name ausgewählt wird, werden alle Dokumentmappen in der Dokumentmappenliste geladen, welche über diesen Namen verfügen. Das integrierte Suchfeld lässt Sie schnell nach bestimmten Dokumentmappen- Namen suchen.

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Dokumentmappen- Arten (Underfunktion 5 från 12)

Es werden alle verfügbaren Dokumentmappen- Arten aufgelistet, welche bereits angelegt wurden. Sobald dort eine Dokumentmappen- Art ausgewählt wird, werden alle Dokumentmappen in der Dokumentmappenliste geladen, welche dieser Dokumentmappen- Art primär oder sekundär zugewiesen wurden. Das integrierte Suchfeld lässt Sie schnell nach bestimmten Dokumentmappen- Namen suchen.

Starter-utgåvatillgänglig från Basic Edition


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Dokumentmappen- Status (Underfunktion 6 från 12)

Es werden alle verfügbaren Dokumentmappen- Statuszustände aufgelistet, welche bereits angelegt wurden. Sobald dort ein Dokumentmappen- Status ausgewählt wird, werden alle Dokumentmappen in der Dokumentmappenliste geladen, welche diesem Dokumentmappen- Status zugewiesen wurden.

Starter-utgåvaBasic-utgåvatillgängliga från Business Edition


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Bearbeitungsstatus (Underfunktion 7 från 12)

Es werden alle verfügbaren Dokumentmappen aufgelistet, welche als „in Bearbeitung“ markiert wurden. Sobald dort eine Dokumentmappe ausgewählt wird, wird diese Dokumentmappe in der Dokumentmappenliste geladen.

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Erledigungsstatus (Underfunktion 8 från 12)

Es werden die möglichen Erledigungsoptionen für alle angelegten Benutzer angezeigt. Dabei kann gezielt ausgewählt werden, welcher Benutzer für welchen Benutzer Dokumentmappen als „Erledigen bis“ markiert hat. Des Weiteren kann die Anzeige nach bereits "erledigten" Dokumentmappen und noch "unerledigten" Dokumentmappen gefiltert werden.

Starter-utgåvaBasic-utgåvatillgängliga från Business Edition


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Belegdatum (Underfunktion 9 från 12)

Es werden alle möglichen Zeiträume aufgelistet, in welchen die Dokumentmappen mit Datumsangaben versehen wurden. Sobald ein Zeitraum ausgewählt wird, werden alle Dokumentmappen geladen, welche über ein Belegdatum innerhalb dieser Zeitspanne verfügen. (Jahr, Monat, Kalenderwoche)

finns i alla utgåvor


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Originalablageorte (Underfunktion 10 från 12)

Es werden alle verfügbaren Originalablageorte aufgelistet, in welchen mindestens eine Dokumentmappe vorhanden ist. Dabei werden leere Originalablageorte automatisch ausgeblendet. Das integrierte Suchfeld lässt Sie schnell nach bestimmten Originalablageorten suchen.

Starter-utgåvaBasic-utgåvatillgängliga från Business Edition


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach verknüpfte Kontakte (Underfunktion 11 från 12)

Es werden alle Kontakte aufgelistet, welche mit mindestens einer Dokumentmappe verknüpft wurden. Sobald ein Kontakt ausgewählt wird, werden alle mit diesem Kontakt verknüpften Dokumentmappen in der Dokumentmappenliste geladen. Das integrierte Suchfeld lässt Sie schnell nach bestimmten Kontakten suchen. Des Weiteren kann ausgewählt werden, ob die Kontakteinträge nach Firmenname/Person oder nach Ansprechpartner angezeigt werden.

Starter-utgåvaBasic-utgåvatillgängliga från Business Edition


Fullscreen

Klicka för att maximera vyn


Anzeige nach Wiedervorlage / Termine (Underfunktion 12 från 12)

Es wird die Termin- und Wiedervorlageverwaltung geladen, welche alle Dokumentmappen enthält, denen mindestens ein Termin oder Wiedervorlage zugewiesen wurde.

Starter-utgåvaBasic-utgåvatillgängliga från Business Edition

Denna modul omfattar totalt 12 underfunktioner
Begär råd
Begär en presentation
Nyhetsbrev
Ett speciellt beredd på dina frågor PaperOffice sakkunnig kommer att ringa tillbaka så fort som möjligt.
Konsult Realify visa vår Realify PaperOffice™ DMS 2015 alternativet på datorn eller på ett system konfigurerat demo - bekvämt via Internet.
Informeras och få exklusiva erbjudanden och kampanjer via vårt nyhetsbrev


© Copyright 2004-2017 Realify Systems, All rights reserved
Råd om produkter (069 3487662 60) Beställningar och utnämningar (069 3487662 65) Samråd om partnerprogram (069 3487662 66)
Language IDs zeigen/nicht zeigen
Välkommen till den auktoriserade webbutik av
tillbaka till toppen